اجرای زیرساخت های مناسب در شهرک ها، تکالیف اصلی ما است
اجرای زیرساخت های مناسب در شهرک ها، تکالیف اصلی ما است
ره نگار/رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در بازدید از پروژه های اجرایی و واحدهای تولیدی در هفته دولت گفت: تکالیف اصلی ما اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک هاست. 

ره نگار/رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در بازدید از پروژه های اجرایی و واحدهای تولیدی در هفته دولت گفت: تکالیف اصلی ما اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک هاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ مهدی محبوبی حسن کیاده در هفته دولت از واحدهای تولیدی و پروژه های اجرایی در شهرک های صنعتی سپید رود، کوچیچال فومن، نالکیاشر لنگرود، لوشان و … بازدید کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان با اشاره به رسالت شرکت شهرک های صنعتی در خصوص اجرای پروژه های زیرساختی عنوان کرد: از تکالیف اصلی ما اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک هاست تا تمرکز صاحبان صنایع بر تولید باشد و به هیچ وجه، معطلی و فرصت سوزی در فرایند تولید و اشتغال که ناشی از وجود نقص و کوتاهی در حوزه خدمات رسانی ها و اجرای تاسیسات زیرساختی باشد، پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه افزود: توصیه من به معاونت های فنی و صنایع کوچک  این است که با بررسی مستمر، مداوم و میدانی در شهرک ها، تمام توان خود را در رفع مشکلات زیر ساختها بکارگرفته و با همت مضاعف و عارضه یابی، به گونه ای عمل کنند که واحدهای صنعتی ما، تبدیل به واحدهای فعال، پویا، صادرات محور و با اشتغال زایی پایدار باشند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران