ابقای تاج شهرستانی بعنوان رئیس کمیسیون حقوقی فرهنگی و اجتماعی شورای شهرستان رشت
ابقای تاج شهرستانی بعنوان رئیس کمیسیون حقوقی فرهنگی و اجتماعی شورای شهرستان رشت
ره نگار/ تاج شهرستانی برای سومین سال متوالی رئیس کمیسیون حقوقی فرهنگی و اجتماعی شورای شهرستان رشت ابقا شد.

ره نگار/ تاج شهرستانی برای سومین سال متوالی در سمت ریاست کمیسیون حقوقی فرهنگی و اجتماعی شورای شهرستان رشت ابقا شد.

یه گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ عضو شورای شهر رشت برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرستان رشت منصوب شد.

همچنین سعید ابراهیم زاده به عنوان نائب رئیس این کمیسیون و عزت الله حسین پور به عنوان منشی این کمیسیون منصوب شدند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران